Opis nekretnine

Sjeverna strana otoka Čiova, građevinsko zemljište na prekrasnoj poziciji. 4 parcele ukupne površine 6 624 m2. Većim južnim dijelom zemljište spada u zonu stambene namjene (S) a manjim sjevernim dijelom u zonu šport i rekreacija R3-kupališta.

Također se nalazi u granicama obuhvata Prostornog plana uređenja grada Splita. Površine za rekreaciju obuhvaćaju: površine kupališta na obalnom području Slatina i Splita, a obuhvaća uređene morske plaže ( R3 ) što podrazumijeva opremanje plažnih površina i građevina u funkciji plaže- tuševe, kabine, usluge kao iznajmljivanje plažnih i sportskih rekvizita.

Prirodne morske plaže planiraju se na dijelovima obale koja se čuva u prirodnom izgledu ( istočna i južna obala otoka Čiova ). U neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja Slatine, u pojasu širine 70m od obalne crte mogu se graditi samostojeće ili dvojne stambene građevine. Minimalna površina čestice treba iznositi 700 m2, minimalna širina građevne čestice 18 m, koeficijent izgrađenosti 0.30 %, najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti uključuje se građevine na parceli osim jama za otpadne vode i cisterni koje su ukopane. Tlocrtna površina samostojeće građevine ne smije prelaziti 220 m2, visina: Po+P+2, max. 10 m. minimalna udaljenost od ruba građevne čestice 4 m, od državne ulice 10 m od ostalih prometnica 5 m. Površina građevne čestice može biti i do 40% manja od utvrđenih vrijednosti ukoliko postojeća čestica ima propisanu površinu, a njeno je smanjenje rezultat potrebe formiranja javno prometne površine.

Idealna pozicija za investiciju

Lokacija
Slatine-Čiovo
E16° 19' 56.7''
N43° 30' 3.1''
U blizini
2 Minuta

Građevinsko zemljište uz more, predivan pogled

Slatine-Čiovo

6,624 m²
1,300,000 €
ID nekretnine #1073
Detalji
Vrsta nekretnine : Građevinsko zemljište
Vrsta oglasa : Prodaja
ID nekretnine : 1073
Cijena : 1,300,000 €
Pogled : More
Površina : 6,624 m²
Površina zemljišta : 6,624 m²
Pošaljite nam Vaš upit