Denizet d.o.o.

Agencija za posredovanje u prometu nekretninama
Trgovački sud u Splitu Tt-10|1054-4
MBS: 060207564 | OIB: 61192177724

Frederic Denizet, Direktor

Tonkica Denizet, Direktorica